Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2023-15

Valmistelija

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava osallisuus- ja hyvinvointijaoston kokous 2.11. klo 16.30 Kajaani Dancen tiloissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Jaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §