Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talouden seurantatiedot 1 - 9/2023

KAJDno-2023-294

Valmistelija

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Perustelut

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talouden seurantatiedot 1.1.–30.9.2023 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Jaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §