Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasiat: 

- Tutustuminen Kulttuuripaja Marilynin toimintaan 

- Järjestöavustusuudistuksen arviointi ja kehittäminen

Päätös

Hyväksyi.

Iltakouluasioina olivat kulttuuripaja Marilynin toiminnan esittely sekä järjestöuudistuksen arviointi ja kehittäminen klo 16.32 - 18.04. Iltakouluun osallistuivat esitellen Kulttuuripaja Marilynin toimintaa vastaava toiminnanohjaaja Jouni Kananen ja toiminnanohjaaja Jaana Vanhala.
 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §