§ 8 Varhaiskasvatuksen opettajien valinta

Lataa 

KAJDno-2019-12

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

 

Päätös

Vakituiseen työsuhteiseen 1.8.2019 alkaen valitaan Helmi Juntunen.

Määräaikaisiin työsuhteisiin valitaan ********* Määräaikaisten työsuhteiden kesto määritellään työsopimuksella.

Valinnoissa painotettiin erityisesti haastattelussa esiin tullutta soveltuvuutta.

Valittujen on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote sekä yli 6 kk kestäviin työsuhteisiin tulevien myös todistus huumausainetestistä. Vakituiseen työsuhteiseen valitun on lisäksi esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Vakituisessa työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Määräaikaisissa työsuhteissa koeaika on 6 kk tai enintään puolet työsuhteen kestosta.

 

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Riikka Sipilä, p. 044-421 4307, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tulosalueen johtaja                                    Sirpa Kemppainen

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus