§ 9 Varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaiset työsuhteet 358649

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-57

Päätöspäivämäärä

7.6.2021

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

Päätös

Varhaiskasvatuksen määräaikaisiin työsuhteisiin valitaan ********* ja *********

 

Valinnoissa painotettiin erityisesti haastattelussa esille tullutta soveltuvuutta ja koulutusta.

Valinta on ehdollinen ja vahvistuu, kun valittu *********on esittänyt nähtäväksi lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Todistus huumausainetestistä annetaan nähtäväksi työnantajan pyydettäessä. Wipf-Valtanen Sallakaarinan työ jatkuu keskeytyksettä, joten häneltä ei pyydetä nähtäväksi rikosrekisteriotetta eikä huumausainetodistusta. Koeaika on 5 kk.

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Riikka Sipilä, p. 044-421 4307, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen

Organisaatiotieto

Kaupunginhallitus