§ 6 Varhaiskasvatuksen henkilöstön lomauttaminen

Lataa 

KAJDno-2020-584

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 5 luku 2 § 1 mom. 2 kohta

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 6 luku 42 ja 53 §

Päätös

Päätän, että varhaiskasvatuksen työntekijät lomautetaan liitteen 1 mukaisesti.

Työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Varhaiskasvatuksen liitteessä 1 mainituille henkilöille ei ole mahdollista järjestää kohtuudella lomautuksen ajaksi muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

 

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen johtaja Sirpa Kemppainen, sähköposti muodossa sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Varhaiskasvatuksen johtaja  Sirpa Kemppainen

Organisaatiotieto

Keskushallinto