§ 1 Tutkimuslupa *********

Lataa 

KAJDno-2020-28

Päätöspäivämäärä

13.1.2020

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Sivistyslautakunnan delegointipäätös 1.6.2017 § 63.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan *********hakemuksensa mukaisesti. Tekijä sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, p. 044- 710 1720

sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Sirpa Kemppainen, tulosalueen johtaja

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus