§ 2 Tutkimuslupa*********

Lataa 

KAJDno-2020-28

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Sivistyslautakunnan delegointipäätös § 63.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan *********opinnäytetyön tekemistä varten. Tekijät sitoutuvat noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Lisätietoja asiasta antaa  tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, p. 044-710 1720,
sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus