§ 2 Tutkimuslupa

Lataa 

KAJDno-2019-11

Päätöspäivämäärä

24.9.2019

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Sivistylautakunnan delegointipäätös 1.6.2017 § 63.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan *********hakemuksensa mukaisesti. Tekijä sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, p. 044- 710 1720

sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus