§ 1 Päiväkotikuvaukset OPTIO I

Lataa 

KAJDno-2018-455

Päätöspäivämäärä

24.9.2019

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella, voidaan todeta, että sopimustoimittajan toiminta on sopimuskaudella ollut sovitun mukaista.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen tulosalueen päiväkotikuvausten järjestäjänä ja kuvien toimittajana ajalla 5.6.2020 - 4.6.2021 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja toimittajana jatkaa Kuvaverkko Oy.

 

Lisätietoja antaa:
Mika Tiihonen puh. 044 710 1344 tai Erja Tuovinen puh. 044 4214 180,
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Sirpa Kemppainen, varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala