§ 8 TuJuCo Oy:n kuntalisän jatkohakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-132

Päätöspäivämäärä

7.12.2020

Päätöksen tekijä

Työllisyyspäälikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Myönnän jatkoa kuntalisälle ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022. Kuntalisän määrä on ensimmäisen 9 kuukauden ajalta enintään 200 euroa kuukausi, jonka jälkeen tuki on 100 euroa kuukausi. Myönnettyä tukea on käytettävissä enintään 2900 euroa. 

Kuntalisä maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä
erikseen kaupungin työllisyyspalveluihin (os. PL 133, 87101 Kajaani) tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta.

Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis - ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis - asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdistaa ko. tukea enintään 200 000 euroa kolmen
verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

Lisätietoja asiasta antaa työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut