§ 1 Oikaisu TuJuCo Oy:n kuntalisäpäätökseen KAJDno-2020-132

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-132

Päätöspäivämäärä

2.10.2020

Päätöksen tekijä

Työllisyyspäälikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Työllisyysjaoston päätös uusista kuntalisän myöntämisen ehdoista on tullut voimaan heti 16.9.2020, mutta koska päätöksessä ei ole annettu minkäänlaista siirtymäaikaa uuden ohjeistuksen mukaiseen toimintaan, on TujuCo Oy:llä ollut perusteltu syy luottaa aiempaan säännöstöön ja ohjeistukseen ja sen mukaisesti palkata ihminen ja hakea tukea myöhemmin.

Kumoan päätöksen tällä uudella viranhaltijapäätöksellä. Myönnän kuntalisän TuJuCo Oy:lle uusien kuntalisän myöntämisen ehtojen mukaisesti. 

Myönnän kuntalisää ajalle 17.8.2020 - 30.12.2020. Kuntalisän määrä on enintään 200 e/kk eli yhteensä 900 euroa. 

Kuntalisä maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä
erikseen kaupungin työllisyyspalveluihin (os. PL 133, 87101 Kajaani) tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta.

Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis - ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis - asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdistaa ko. tukea enintään 200 000 euroa kolmen
verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

Lisätietoja asiasta antaa työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut