§ 6 Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Oy:n kuntalisähakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-132

Päätöspäivämäärä

4.11.2020

Päätöksen tekijä

Työllisyyspäälikkö

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Työllisyysjaoston päätös uusista kuntalisän myöntämisen ehdoista on tullut voimaan 16.9.2020. Kuntalisää ei myönnetä suoraan palkkauskuluihin, vaan palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdytys-, ohjaus- ja työtehtävien hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin. Kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa. Kuntalisän saajalta edellytetään aktiivista ohjausta, tukemista ja työntekijän perehdyttämistä työtehtäviin. Kuntalisä on tarkoitettu kajaanilaisten pitkäaikaistyöttömien palkkaamisen edistämiseen.

Myönnän kuntalisää ajalle 16.11.2021 -  15.11.2023. Ensimmäisen vuoden aikana kuntalisän suuruus on enintään 200e/kk ja toisen sekä kolmannen vuoden ajalta enintään 100e/kk. Tukikatto on maksimissaan 4800e. 

Kuntalisä maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä verkkosivujen kautta sähköinen tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta. 

Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis - ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis - asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdistaa ko. tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

Lisätietoja asiasta antaa työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut