§ 22 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin kuntalisähakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1628

Päätöspäivämäärä

26.3.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyyspäälikkö

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Työllisyysjaoston päätös uusista kuntalisän myöntämisen ehdoista on tullut voimaan 16.9.2020. Kuntalisää ei myönnetä suoraan palkkauskuluihin, vaan palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdytys-, ohjaus- ja työtehtävien hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin. Kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa. Kuntalisän saajalta edellytetään aktiivista ohjausta, tukemista ja työntekijän perehdyttämistä työtehtäviin. Kuntalisä on tarkoitettu kajaanilaisten pitkäaikaistyöttömien palkkaamisen edistämiseen avoimille työmarkkinoille.

En myönnä kuntalisää. Palkattu henkilö ei ole pitkäaikaistyötön ja hän on itse irtisanoutunut aiemmasta työtehtävästään mennäkseen palkkatuettuun työhön. Kajaanin kaupungin myöntämä kuntalisä on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tueksi. 

Lisätietoja asiasta antaa työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut