§ 10 Kajaanin Haka Ry:n kuntalisähakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-132

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

Työllisyyspäälikkö

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Työllisyysjaoston päätös uusista kuntalisän myöntämisen ehdoista on tullut voimaan 16.9.2020. Kuntalisää ei myönnetä suoraan palkkauskuluihin, vaan palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdytys-, ohjaus- ja työtehtävien hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin. Kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa. Kuntalisän saajalta edellytetään aktiivista ohjausta, tukemista ja työntekijän perehdyttämistä työtehtäviin. Kuntalisä on tarkoitettu kajaanilaisten pitkäaikaistyöttömien palkkaamisen edistämiseen avoimille työmarkkinoille.

Myönnän kuntalisää ajalle 14.12.2020 - 30.6.2021.  Kuntalisän suuruus on enintään 400 euroa /kk ja yhteensä enintään  2600 euroa. Yhdistykselle on myönnetty  TE-hallinnolta 30% palkkatuki. Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki työttömän henkilön perehdytykseen, ohjaukseen ja muihin em. kuluihin. 

Kuntalisä maksetaan jälkikäteen 1- 3 kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yhdistyksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä verkkosivujen kautta sähköinen tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta sekä lyhyt selvitys, mihin myönnetty tuki on käytetty. 

Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis - ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis - asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdistaa ko. tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

Lisätietoja asiasta antaa työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut