§ 2 Liittyminen Kotimaan majoituspalveluita koskevaan kilpailutukseen 2021-2022 (2024)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1026

Päätöspäivämäärä

4.8.2020

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

JulkHankL 20 §

Johtosääntö 69 a §

Päätös

Kaupunginjohtajan ja hänen sijaisensa hallintojohtajan ollessa estyneenä päätän hallintojohtajan sijaisena, että Kajaanin kaupunki liittyy Hansel Oy:n majoituspalveluita koskevaan kilpailutukseen.

 

Allekirjoitus

Asta Tolonen, talousjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto