§ 11 Kassavarojen lyhytaikainen tallettaminen ja sijoittaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-834

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 28 mukaan talousjohtaja päättää kaupungin rahavarojen tallettamisesta ja sijoittamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunni-telman mukaisesti, (KV 10.6.2019)

Päätös

Päätän sijoittaa kassavaroja lyhytaikaisesti OP Varainhoito Oy:n tarjoamaan lyhyen koron rahastoon.

Lisätietoja asiasta antaa Asta Tolonen                              sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki