§ 29 Valinta kielten opettajan määräaikaiseen tehtävään

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1094

Päätöspäivämäärä

24.9.2020

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42 §

Päätös

Kaukametsän opiston määräaikaiseen englannin tuntiopettajan tehtävään valitaan *********. Työsuhteen alkaminen sovitaan valittavan henkilön kanssa joustavasti päätöstä seuraavalle viikolle. Saksan ja ranskan kielten tuntiopettajan tehtävään ei valita henkilöä, koska opiston lukuvuoden 2020 – 2021 ko. kielten tarjolla oleville alkeiskursseille ei ole ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita eikä ko. kursseja toteuteta syyslukukaudella. 

Tehtävään valitun on esitettävä alkuperäinen tutkintotodistus opiston rehtorille tehtävän vastaanottamisen yhteydessä. Määräaikaisen tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun henkilön valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt nähtäväksi lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

Lisätietoja antaa Kaukametsän opiston rehtori Aune Kariluoto, puh. 044 7100 525; aune.kariluoto@kajaani.fi

Allekirjoitus

Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen

Organisaatiotieto

Keskushallinto