§ 1 Sivistystoimialan sisäiset talousarviomuutokset 2019

Lataa 

KAJDno-2019-317

Päätöspäivämäärä

15.3.2019

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28§

Sivistyslautakunta on oikeuttanut käyttösuunnitelmassa (siv.ltk. 30.1.209 / 6§) sivistysjohtajan tekemään vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosalueiden välillä. Perusopetuksen kohdalla määrärahat eivät siirry tulosalueiden välillä ja museoiden osalta muutos on vähäinen.

Päätös

Teen päätöksessä kuvatut talousarviomuutokset perusopetuksen ja museoiden talousarvioon 2019.

 

Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Mikko Saari sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Mikko Saari, sivistysjohtaja

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala