§ 26 Perusopetuksen johtoryhmän nimeäminen 1.9.2020-31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1116

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28 §

Päätös

Nimitän perusopetuksen johtoryhmään 1.9.2020-31.8.2021 rehtorit Arto Koskivirta, Unto Kemppainen ja Soili Luukkonen sekä kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija Eija Heikkinen. JUKO:n pääluottamusmies Heikki Kallungilla on osallistumisoikeus johtoryhmän kokouksiin.

Johtoryhmä työskentelee perusopetuksen tulosalueen johtajan kanssa valmistelevana ja toimeenpanevana ryhmänä. Tehtävä kuuluu kunkin johtoryhmän jäsenen virkatehtäviin. Rehtorit järjestävät aikaresurssit sisäisellä delegoinnilla.

Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimitän perusopetuksen tulosalueen johtajan sijaisen KM Jaakko Vehkaperän.

Lisätietoja asiasta antaa perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, p. 044 7100 611, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Sivistysjohtaja Mikko Saari

Organisaatiotieto

Perusopetus