§ 30 Perusopetuksen johtoryhmän nimeäminen 1.10.2020-31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1116

Päätöspäivämäärä

29.9.2020

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28 §

Päätös

Nimitän perusopetuksen johtoryhmään 1.10.2020-31.8.2021 rehtorit ********* sekä kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija *********. Luottamusmies ********* on osallistumisoikeus johtoryhmän kokouksiin.

Johtoryhmä työskentelee perusopetuksen tulosalueen johtajan kanssa valmistelevana ja toimeenpanevana ryhmänä. Tehtävä kuuluu kunkin johtoryhmän jäsenen virkatehtäviin. Rehtorit järjestävät aikaresurssit sisäisellä delegoinnilla.

Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimitän perusopetuksen tulosalueen johtajan sijaisen *********.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sivistysjohtaja *********​​​​​​​, p. 044 7100 611, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen

Organisaatiotieto

Perusopetus