§ 1 Kajaanin perusopetuksen laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ohjausryhmän perustaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-46

Päätöspäivämäärä

18.1.2021

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28 §

Päätös

Kajaanin kaksikielisen opetuksen ohjausryhmään valitaan 11.1.2021 – 31.8.2021 väliselle ajalle vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä, Keskuskoulun rehtori Erna Huhtala, Seminaarin koulun rehtori Sari Moilanen sekä englannin kielisen opetuksen edustajana Elfi Turpeinen. Jäsenen ollessa estyneenä rehtorin sijaisena ohjausryhmässä toimii häntä sijaistava henkilö. Englannin kielisen opetuksen edustajan sijaisena toimii Kaisa Kesti. Jäsenyys ohjausryhmässä perustuu työtehtävään ja ohjausryhmän jäsen voi viranhaltijan vaihtuessa muuttua.

Lisätietoja asiasta antaa vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä, p. 044 7147 621, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen

Organisaatiotieto

Perusopetus