§ 2 Sammonkaaren 1-vaiheen rakennusrasitteet

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-982

Päätöspäivämäärä

19.9.2022

Päätöksen tekijä

Rakennustarkastaja

Päätöksen peruste

MRL 158§, 158a§ ja MRA 80 §

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston toimivallan siirtopäätös, kokous 16.9.2020 §42 Rakennusvalvonnan toimivallan muutos.

Kuvaus

Osapuolet:

Kiinteistötunnus ja omistajan/haltijan tiedot

205-2-95-1 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Sammon Market, (y-tunnus 3233425-9) os. Viitasammakontie 3, 87250 Kajaani

205-2-95-2 ja 205-2-95-3002 Asunto Oy Kajaanin Sammonkaaren Pietari, (y-tunnus 3228808-8) os. Huurretie 1, 87250 Kajaani

205-2-95-6 ja 205-2-95-3001 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Sammon Parkki, (y-tunnus 3235308-9) os. Huurretie 1 , 87500 Kajaani

205-2-95-5 Kajaanin kaupunki, (y-tunnus 0214958-9) os. Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Hakija:

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Sammon Market 

Asunto Oy Kajaanin Sammonkaaren Pietari

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Sammon Parkki

Toimenpide:

Tällä päätöksellä perustetaan Sammonkaari – rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen mukaiset rakennusrasitteet, joista tarkemmat tiedot on kirjattu Sammonkaaren yhteisjärjestelysopimuksessa 13.12.2021 (liite).

Liitteet

1 kpl Sammonkaaren yhteisjärjestelysopimus 13.12.2021

1 kpl Asemapiirustus Sammonkaari 1-vaihe (1:200)

Päätös

Päätän maankäyttö- ja rakennuslain 158 ja 158a §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:n nojalla perustaa 13.12.2021 päivätyn yhteisjärjestelysopimuksen mukaiset rakennusrasitteet:

1. Perustusrasite
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1 ja 205-2-95-2 ja 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8

2. Rakennerasite (seinä- ja välipohjarasite)
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1 ja 205-2-95-2 ja 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8

3. Seinärasite (palomuuri)
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-1, 205-2-95-2, 205-2-95-3001 ja 205-2-95-3002. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-3.Sopimuksen kohta 8

4. Käyttörasite, (autopaikkarasite) 
Rasitetut kiinteistöt 205-2-95-3001 ja 205-2-95-6. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1. Sopimuksen kohta 3.

5. Käyttörasite (autopaikkarasite) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-2 ja 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 3.

6. Käyttörasite (autopaikkarasite) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-6. Sopimuksen kohta 3.

7. Käyttörasite (pyöräpaikkarasite) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-6. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-2 ja 205-2-95-3002.  Sopimuksen kohta 3.

8. Käyttörasite (yhteispiharasite) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3002. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-2 ja 205-2-95-3001. Sopimuksen kohta 4.

9. Huoltorasite (jätehuoltoastiat) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-5. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-2, 205-2-95-3002 ja 205-2-95-3001. Rasite voimassa määräajan 31.12.2027 saakka.

10. Käyttörasite (porrashuone) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-2 . 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1, 205-2-95-3001 ja 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8

11. Käyttörasite (porrashuone) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1, 205-2-95-2 ja 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8

12. Käyttörasite (asuntovarasto)
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöjä 205-2-95-2 ja 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8 

13. Käyttörasite (pyörävarasto) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-2. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8

14. Käyttörasite (kulkuväylä) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-6. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1. Sopimuksen kohta 8

15. Huoltorasite (tekninen tila/sähkö)
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1 ja 205-2-95-2, 205-2-95-6, 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8

16. Huoltorasite (lämmönjakohuone) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1, 205-2-95-2, 205-2-95-6, 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8

17. Laiterasite (sprinkler-keskus)
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-3001. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1, 205-2-95-2, 205-2-95-6, 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 6

18. Laiterasite (sprinkler-säiliö)
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-6. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1, 205-2-95-2, 205-2-95-3001, 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 6

19. Laiterasite (johtokuilu) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-2. 
Oikeuttaa kiinteistöä 205-2-95-1, 205-2-95-3001, 205-2-95-3002. Sopimuksen kohta 8

20. Laiterasite (iv-hormi) 
Rasittaa kiinteistöä 205-2-95-1. 
Oikeutettu kiinteistö 205-2-95-3001. Sopimuksen kohta 8

 

Tontin haltija/omistaja vastaa rasitteiden perustamisesta ja mahdollisesti purkamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Nyt perustetut rakennusrasitteet ovat voimassa kunnes ne säädetyssä järjestyksessä poistetaan, lukuunottamatta jätekatoksen määräaikaista huoltorasitetta, rasittaen kiinteistöä 205-2-95-5, mikä on voimassa 31.12.2027 saakka.

Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostitse. Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus 14 vrk sisällä päätöksen tiedoksisannista.

Lisätietoja asiasta antaa: johtava rakennustarkastaja Kari Huusko puh. 044 7100 246 tai sähköpostilla kari.huusko@kajaani.fi

Allekirjoitus

Johtava rakennustarkastaja Kari Huusko

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue