§ 3 Rasitepäätös Vanamonpolku tontin 205-5-199-1 salaojat

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-707

Päätöspäivämäärä

19.9.2022

Päätöksen tekijä

Rakennustarkastaja

Päätöksen peruste

MRL 158 § , MRA 80 §

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston toimivallan siirtopäätös, kokous 16.9.2020 §42 Rakennusvalvonnan toimivallan muutos. 

Kuvaus

Osapuolet

Kiinteistötunnus ja vuokraoikeuden haltija

205-5-199-1 Asunto Oy Vanamonpolku (y-tunnus 0226673-4), os. c/o OP Koti Kainuu Oy Lönnrotinkatu 7-9, 87100 Kajaani
205-5-199-5, vuokraoikeuden haltija *** 
205-5-199-6, vuokraoikeuden haltija ***

Kajaanin kaupunki ( y-tunnus 0214958-9) edellä mainittujen kiinteistöjen omistajana

Hakijat:

Asunto Oy Vanamonpolku (y-tunnus 0226673-4)

Toimenpide:

Tontin 205-5-199-1 vuokraoikeuden haltija hakee pysyvää oikeutta kiinteistön salaoja- ja sadevesiviemärijärjestelmien rakentamiseksi ja tarvittaessa huoltamiseksi kiinteistöjen 205-5-199-5 ja 205-5-199-6 alueella. 

Liitteet

1 kpl Rasitesopimus 7.6.2022

1 kpl Asemapiirros 1:200

Päätös

Päätän maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:n nojalla perustaa 7.6.2022 päivätyn rasitesopimuksen mukaiset rakennusrasitteet:

Sietorasite (saloja- ja sadevesiviemärijärjestelmät)

Rasittaa kiinteistöä 205-5-199-5 ja 205-5-199-6

Oikeuttaa kiinteistöä 205-5-199-1

Tontin 205-5-199-1 omistaja vastaa rasitteiden perustamisesta ja mahdollisesti purkamisesta aiheutuvista kustannuksista. Nyt perustetut rakennusrasitteet ovat voimassa kunnes ne säädetyssä järjestyksessä poistetaan.

Päätös postitetaan asianosaisille. Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus 14 vrk sisällä päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja asiasta antaa: johtava rakennustarkastaja Kari Huusko puh. 044 7100 246 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Johtava rakennustarkastaja Kari Huusko

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue