§ 1 Rakennusrasitteen perustaminen 205-1-10-30 (Raatikeskus)

Lataa 

KAJDno-2020-221

Päätöspäivämäärä

19.5.2020

Päätöksen tekijä

Rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

MRL 158 §, MRA 80 §

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston toimivallan siirtopäätös 13.2.2019 §7

Päätös

Päätän maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:n nojalla perustaa 29.1.2020 päivätyn rasitesopimuksen mukaisen rakennusrasitteen:

Seinärasite:

Tontilla 205-1-10-32 on pysyvä oikeus ulottaa tontilla olevan rakennuksen maanpinnan alapuolinen seinärakenne ja siihen liittyvä perustus tontin 205-1-10-30 puolelle enintään liitteenä olevan rasitesopimuksen sijaintipiirustuksen mukaisesti

 

Oikeutettu kiinteistö: 205-1-10-32
Rasitettu kiinteistö:   205-1-10-30

 

Tontin 205-1-10-32 omistaja Osuuskauppa Maakunta vastaa rasitteen perustamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Nyt perustetut rakennusrasitteet ovat voimassa kunnes ne säädetyssä jär­jestyksessä poistetaan.

Päätöksestä veloitetaan ympäristöteknisessä lautakunnassa 19.12.2018 § 111 vahvistetun taksan mukainen maksu,  rakennusrasitteen perustamispäätös 220,00 EUR.

 

Päätös postitetaan asianosaisille. Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus 14 vrk sisällä päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohje liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa: Rakennustarkastaja Hannu Leskinen puh. 044 7100 243 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Johtava rakennustarkastaja Hannu Leskinen

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue