§ 1 Rakennusrasitteen perustaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1581

Päätöspäivämäärä

11.10.2021

Päätöksen tekijä

Rakennustarkastaja

Päätöksen peruste

MRL 158, MRA 80 §

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston toimivallan siirtopäätös 13.2.2019 §7

Päätös

Päätän maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:n nojalla perustaa 10.5.2019 päivätyn Kuusakoski Oy:n allekirjoittaman rasitessuostumuksen ja Kiinteistö Oy Kajaanin Nuaskatu 8E:n 15.2.2021 allekirjoittaman rasitehakemuksen mukaisen rakennusrasitteen:

Seinärasite:

- oikeutettu kiinteistö 205-8-10-22

- rasitettu kiinteistö 205-8-10-13

Tontin  205-8-10-22 omistaja Kiinteistö Oy Kajaanin Nuaskatu 8E vastaa rasitteiden perustamisesta ja mahdollisesti purkamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Nyt perustetut rakennusrasitteet ovat voimassa kunnes ne säädetyssä järjestyksessä poistetaan.

Päätös toimitetaan asianosaisille. Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus 14 vrk sisällä päätöksen tiedoksisannista.

Lisätietoja asiasta antaa: Rakennustarkastaja Kari Huusko, puh. 044 7100 246 tai sähköposti muodossa kari.huusko@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Rakennustarkastaja Kari Huusko

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue