§ 13 Siirtopäätöksen 10.2.2021 § 7 kumoaminen ja siirron kohdentaminen ajoneuvoon VW Golf (ent. kilvet *********)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1600

Päätöspäivämäärä

10.5.2021

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvon siirtämisestä (828/2008) 7 § ja 12 §

Päätös

Todetaan, että Volkswagen -merkkinen ajoneuvo on siirretty Kajaanissa Lehtikankaan S-marketin piha-alueelta (Soidinkatu 1)  Heinisuon varastoalueelle osoitteeseen Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani helmikuussa 2021.

Ajoneuvon runkonumeron perusteella on pystytty selvittämään ajoneuvon entinen rekisteritunnus. Kumoan 14.2.2021 tekemäni ajoneuvon VW Golf siirtopäätöksen ja kohdista siirron ajoneuvoon VW Golf, jonka entinen rekisteritunnus on ollut *********.

Kajaanin kaupunki laskuttaa kustannukset ajoneuvon omistajalta/haltijalta.

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja          Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto