§ 3 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1601

Päätöspäivämäärä

23.6.2021

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä 8 §

Päätös

Kajaanin kaupunki luovuttaa edellä mainitut omistukseensa siirtyneet hylätyt romuajoneuvot Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle  lopullista poistoa ja romuttamista varten. Edellä mainittujen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy tällä päätöksellä Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle.

Kainuun Auto ja Varaosa Oy pitää luetteloa romuttamistaan ajoneuvoista, ja toimittaa kyseessä olevia ajoneuvoja koskevat romutustodistukset kaupungille.

 

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto