§ 31 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle

Lataa 

KAJDno-2019-1458

Päätöspäivämäärä

14.10.2020

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä 8 §

Päätös

Kajaanin kaupunki luovuttaa edellä mainitut omistukseensa siirtyneet hylätyt romuajoneuvot Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle  lopullista poistoa ja romuttamista varten. Edellä mainittujen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy tällä päätöksellä Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle.

Kainuun Auto ja Varaosa Oy pitää luetteloa romuttamistaan ajoneuvoista, ja toimittaa kyseessä olevia ajoneuvoja koskevat romutustodistukset kaupungille.

Lisätietoja asiasta antaa pysäköinninvalvoja, hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 710 0216 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi .        

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto