§ 6 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle

Lataa 

KAJDno-2019-25

Päätöspäivämäärä

11.11.2019

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä 8 §

Päätös

Kajaanin kaupunki luovuttaa edellä mainitut omistukseensa siirtyneet hylätyt romuajoneuvot Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle  lopullista poistoa ja romuttamista varten. Edellä mainittujen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy tällä päätöksellä Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle.

Kainuun Auto ja Varaosa Oy pitää luetteloa romuttamistaan ajoneuvoista, ja toimittaa kyseessä olevia ajoneuvoja koskevat romutustodistukset kaupungille.

Lisätietoja asiasta antaa: pysäköinninvalvoja, hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 710 0216 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi .        

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto