§ 11 Poltetun romuajoneuvon siirtäminen Kuulatien läheisyydestä jätehuoltoon

Lataa 

KAJDno-2019-1457

Päätöspäivämäärä

29.5.2020

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvon siirtämisestä 8 §

Päätös

Poltettu romuajoneuvo, jonka merkki ja omistaja ovat tuntemattomat, siirretään 29.5.2020 suoraan jätehuotoon.

Kajaanin kaupunki laskuttaa kustannukset ajoneuvon omistajalta / haltijalta, mikäli omistaja saadaan selville.

 

 

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto