§ 2 Päätöksen 10.3.2021 § 1 kumoaminen sekä siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1601

Päätöspäivämäärä

15.4.2021

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä 8 §

Päätös

Allekirjoittaneen 10.3.2021 §:n 1 kohdalla tekemä ajoneuvojen luovuttamista Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle koskeva päätös kumotaan. Aikaisemmasta päätöksestä on poistettu ajoneuvo Saab *********, jota siirtotoimet eivät koske. 

Edellä mainituttuja omistukseensa siirtyneitä hylättyjä romuajoneuvotja  koskeva päätös pysyy muilta osin voimassa ja Kajaanin kaupunki luovuttaa ajoneuvot Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle  lopullista poistoa ja romuttamista varten. Edellä mainittujen ajoneuvojen omistusoikeus  on siirtynyt  Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle.

Kainuun Auto ja Varaosa Oy pitää luetteloa romuttamistaan ajoneuvoista, ja toimittaa kyseessä olevia ajoneuvoja koskevat romutustodistukset kaupungille.

 

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto