§ 25 Honda Accord (kilvetön) siirtäminen Heinisuon varastoalueelle

Lataa 

KAJDno-2019-24

Päätöspäivämäärä

12.11.2019

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) 7 § ja 12 §

Päätös

Honda Accord-merkkinen (kilvetön) ajoneuvo siirretään Maahisentie 12:n piha-alueelta Heinisuon varastoalueelle osoitteeseen Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani.

Kajaanin kaupunki laskuttaa kustannukset ajoneuvon omistajalta.

 

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto