§ 11 Ajoneuvon siirtopäätöksen 5.10.2020 § 29 kumoaminen ja ajoneuvon Saab (kilvetön) siirto Heinisuon varastoalueelle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1600

Päätöspäivämäärä

16.4.2021

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvon siirtämisestä (828/2008) 7 § ja 12 §

Päätös

Kumoan ajoneuvoa Saab koskevan siirtopäätöksen 5.10.2020 § 29. 

Todetaan, että Saab-merkkinen kilvetön ajoneuvo (ent. *********) on siirretty Kajaanissa Hoikankangas rakennus 8:n pysäköintialueelta Heinisuon varastoalueelle osoitteeseen Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani. Ajoneuvon omistajalla on mahdollisuus lunastaa ajoneuvonsa pois maksettuaan asiasta Kajaanin kaupungille aiheutuneet kustannukset 197,59 euroa. 

Kajaanin kaupunki laskuttaa kustannukset ajoneuvon omistajalta/haltijalta.

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja          Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto