§ 1 Ajoneuvon VW Passat siirtäminen Kasarminkatu 30-32 vieraspaikalta

Lataa 

KAJDno-2020-1600

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvon siirtämisestä (828/2008) 7 § ja 12 §

Päätös

VW Passat -merkkinen ajoneuvo*********siirretään Kajaanissa Kasarminkatu 30-32 vieraspaikalta Heinisuon varastoalueelle osoitteeseen Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani.

Kajaanin kaupunki laskuttaa kustannukset ajoneuvon omistajalta/haltijalta.

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja          Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto