§ 12 Ajoneuvon Citroen lähisiirtäminen Laajankankaankatu 4:n nurmialueelta kiinteistön vieraspaikalle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1600

Päätöspäivämäärä

10.5.2021

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 5 §

Päätös

Citroen -merkkinen ajoneuvo (*********) lähisiirretään Kajaanissa Laajankankaankatu 4:n nurmialueellta kiinteistön vieraspaikalle.

Kajaanin kaupunki laskuttaa kustannukset ajoneuvon omistajalta/haltijalta.

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja          Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto