§ 8 Ajoneuvon Citroen ********* siirtäminen Vuodintie 3-5:stä Heinisuon varastoalueelle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1600

Päätöspäivämäärä

17.2.2021

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 5 §

Päätös

Citroen -merkkinen ajoneuvo (*********) siirretään Kajaanissa Voudintie 3 - 5 piha-alueelta Heinisuon varastoalueelle osoitteeseen Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani.

Kajaanin kaupunki laskuttaa kustannukset ajoneuvon omistajalta/haltijalta.

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja          Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto