§ 30 Ajoneuvo Renault Clio siirtopäätös

Lataa 

KAJDno-2019-1457

Päätöspäivämäärä

2.11.2020

Päätöksen tekijä

Pysäköinninvalvoja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Laki ajoneuvon siirtämisestä (828/2008) 7 § ja 12 §

Päätös

Renault Clio ajoneuvo (********* on siirretty Kajaanissa Lönnrotinkadun linja-autopysäkillä torin kohdalta Heinisuon varastoalueelle osoitteeseen Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani.

Kajaanin kaupunki laskuttaa kustannukset ajoneuvon omistajalta/haltijalta.

Allekirjoitus

Pysäköinninvalvoja          Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Keskushallinto