§ 3 Pelastuslaitoksen öljyntorjuntakontin hankinta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-1366

Päätöspäivämäärä

16.11.2022

Päätöksen tekijä

Pelastuspäällikkö 31.12.2022 saakka

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 69 a § 

Kuvaus

Menettely:

Kajaanin kaupungin pelastuslaitos pyysi 26.10.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia öljyntorjuntakontin hankinnasta.

Hankintamenettely on rajoitettu kynnysarvon alittava hankinta.

Määräaikaan 10.11.2022 klo 12 mennessä jätettiin kaksi (2) tarjousta. Tarjouksensa määräajassa jättivät:

Knorring Oy Ab

Lamor Corporation Ab

Tarjoukset avattiin 10.11.2022. Avauspöytäkirja liitteenä 1.

Tarjouksia arvioitiin kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjouspyynnön mukaisuuden arvointi ja tarjousten hinta-laatuvertailu. Vertailutaulukko liitteenä 2.

Kaikki tarjouksen jättäneet ovat laatineet tarjouksensa pyydetyllä tavalla ja tarjousten liitteenä on vaaditut todistukset. 

Päätöksen perustelut: 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin pelastuslaitoksen öljyntorjuntakontin toimittajiksi on valittu seuraava toimittaja:

Knorring Oy Ab

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2017 tavarat (päivitysversio 2022).

Yritysvaikutusten arviointi:

Valittu toimittaja ei harjoita toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllisyyteen.

Lisätietoja antaa: Jani Huovinen, jani.huovinen@kaipe.fi

 

Päätös

Öljyntorjuntakontin toimittajaksi valitaan Knorring Oy Ab. Hankinnan arvo on 23 900, 00 €. 

Allekirjoitus

pelastuspäällikkö, Petri Vehniäinen

Organisaatiotieto

Talouspalvelut