§ 6 Moottorikelkkojen hankinta pelastuslaitokselle 2022

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-1757

Päätöspäivämäärä

19.12.2022

Päätöksen tekijä

Pelastuspäällikkö 31.12.2022 saakka

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 69 a § 

Kuvaus

Menettely:

Kainuun pelastuslaitos pyysi sähköpostilla tarjouksia tarjouksia kahdesta (2) moottorikelkasta vuodelle 2022. Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle (3) tarjoajalle.

Hankintamenettely on pienhankinta. 

Määräaikaan 7.12.2022 mennessä jätettiin kaksi (2) tarjousta. Tarjouksensa määräajassa jättivät:

Kajaanin Pienkone Oy

Ylä-Kainuun Kone ja Varaosa Oy

Tarjouksia arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti hintavertailuna. Tarjouspyynnössä oli vaadittu moottorikelkka turbolla. Ylä- Kainuun Kone ja Varaosa Oy: n tarjous täytti vaaditut vaatimukset. Kajaanin Pienkone Oy:n tarjous ei sisältänyt turbovaatimusta.

Kaikki tarjouksen jättäneet ovat laatineet tarjouksensa pyydetyllä tavalla.

Päätöksen perustelut: 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 tavarat (päivitysversio 2022).

Yritysvaikutusten arviointi:

Valittu toimittaja harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllisyyteen. 

 

Lisätietoja antaa Jukka Heikkinen, jukka.heikkinen@kaipe.fi

Päätös

Päätän, että Kainuun pelastuslaitokselle kaksi (2) moottorikelkkaa hankitaan Ylä-Kainuun Kone ja Varaosa Oy:ltä hintaan 38 170, 97 € alv 0%  tarjouksen mukaisella varustetasolla.

 

Allekirjoitus

Petri Vehniäinen, pelastuspäällikkö

Organisaatiotieto

Talouspalvelut