§ 11 Varhaisiän musiikkikasvatuksen sivutoimisen tuntiopettajan sijaisuus Kainuun musiikkiopistossa 15.8.2022-26.5.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

16.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämän Kainuun musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen sivutoiminen tuntiopettaja on virkavapaalla 1.8.2022-31.7.2023. Tehtävään tarvitaan sijainen.

Päätös

********* palkataan varhaisiän musiikkikasvatuksen virkasuhteisen sivutoimisen tuntiopettajan sijaiseksi Kainuun musiikkiopistoon ajalle 15.8.2022-26.5.2023. Hän toimii syyslukukaudella 2022 musiikin päätoimisen opettajan sijaisena ja kevätlukukaudella 2023 musiikin tuntiopettajana Kaukametsän opistossa ja on siten jo Kajaanin kaupungin palveluksessa. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainitussa tehtävässä. Hänellä on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään. 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän sijaisuuden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan.  

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen. 

Tehtävän täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala