§ 4 Varhaisiän musiikkikasvatuksen sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon 1.8.2020 alkaen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-755

Päätöspäivämäärä

27.5.2020

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42 §

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vs. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut