§ 5 Tuuban- ja pasuunansoiton sekä A-puhallinorkesterin sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2022-31.7.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

14.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

 

 

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämässä Kainuun musiikkiopistossa on ollut haettavana sisäisessä ja julkisessa haussa tuuban- ja pasuunansoiton sekä A-puhallinorkesterin sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä. Määräaikaan 26.4.2022 klo 16.00 mennessä tehtävään tuli yksi hakemus. Tehtävää hakeneella ********* ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaista tehtävään vaadittua kelpoisuutta.

 

 

Päätös

Ari Tamminen palkataan tuuban- ja pasuunansoiton sekä A-puhallinorkesterin virkasuhteisen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023.

Määräaikaisuuden peruste on kelpoisuuden puuttuminen. Valittaessa toistaiseksi voimassa olevaan tuntiopettajan tehtävään asianomaisen on hankittava selvitys kelpoisuudestaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Määräaikaisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan ajalla 15.8.2022 - 26.5.2023 suhteessa työpäiviin.

Lain 504/2002 mukaista rikosrekisteriotetta ja todistusta huumausainetestistä ei vaadita, koska palvelussuhde Kainuun musiikkiopistossa jatkuu yhtäjaksoisena. Ari Tamminen on ollut Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Sivutoimisen tuntiopettajan palkkauksen määrittelemisessä määräaikaisena olen harkinnut, että tuntipalkkaan ei tehdä epäpätevyysalennusta lukuvuonna 2022 -2023. Tällä päätöksellä jatkan rehtori Emil Milevin aikaisemmin tehtyjä harkintaan perustuvia palkkauspäätöksiä, joita on tarkasteltu lukuvuosittain, koska tehtäviin ei ole ollut hakijoita ja palvelussuhde on perustunut suostumukseen opettaa.      

Tätä päätöstä ei sovelleta toistaiseksi otettavan sivutoimisen tuntiopettajan palvelussuhteeseen ja palkkaukseen eikä päätoimisen tuntiopettajan ja opettajan viranhaltijan palkkausta määriteltäessä, vaan kelpoisuus tarkastellaan ainekohtaisesti.

Lisätietoja antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala