§ 3 Tuuban- ja pasuunansoiton sekä A-puhallinorkesterin sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2021-31.7.2022

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-69

Päätöspäivämäärä

27.5.2021

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan lupa

 

 

Päätös

********* palkataan tuuban- ja pasuunansoiton sekä A-puhallinorkesterin virkasuhteisen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022.

Määräaikaisuuden peruste on kelpoisuuden puuttuminen. Valittaessa toistaiseksi voimassa olevaan tuntiopettajan tehtävään asianomaisen on hankittava selvitys kelpoisuudestaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Määräaikaisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan ajalla 16.8.2021 - 31.5.2022 suhteessa työpäiviin. Lain 504/2002 mukaista rikosrekisteriotetta ja todistusta huumausainetestistä ei vaadita, koska palvelussuhde Kainuun musiikkiopistossa jatkuu yhtäjaksoisena. ********* on ollut Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Sivutoimisen tuntiopettajan palkkauksen määrittelemisessä määräaikaisena olen harkinnut, että tuntipalkkaan ei tehdä epäpätevyysalennusta lukuvuonna 2021 -2022. Tällä päätöksellä jatkan rehtori ********* aikaisemmin tehtyjä harkintaan perustuvia palkkauspäätöksiä, joita on tarkasteltu lukuvuosittain, koska tehtäviin ei ole ollut hakijoita ja palvelussuhde on perustunut suostumukseen opettaa.      

Tätä päätöstä ei sovelleta toistaiseksi otettavan sivutoimisen tuntiopettajan palvelussuhteeseen ja palkkaukseen eikä päätoimisen tuntiopettajan ja opettajan viranhaltijan palkkausta määriteltäessä, vaan kelpoisuus tarkastellaan ainekohtaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut