§ 6 Tanssin tuntiopetuksen järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa syyslukukaudella 2021

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-69

Päätöspäivämäärä

3.6.2021

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

 

 

Päätös

********* palkataan tanssin virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 16.8.-17.12.2021. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainituissa tehtävissä. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys, mutta tanssin ammattiopinnot ovat vielä kesken, jonka takia palkkaan tehdään epäpätevyysalennus.

Määräaikaisuuden peruste: Tanssin tuntiopetuksen tarve on epävarmaa 1.1.2022 lähtien.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän lukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen.

Tehtävän täytössä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut