§ 3 Tanssin sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2023-31.7.2024

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-1864

Päätöspäivämäärä

15.5.2023

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämässä Kainuun musiikkiopistossa on ollut haettavana sisäisessä ja julkisessa haussa tanssin sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä. Määräaikaan 26.4.2023 klo 15.00 mennessä tehtävää haki ********* (KM). Muita hakijoita ei ollut.

Päätös

********* palkataan tanssin virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys, mutta tanssin ammattiopinnot ovat vielä kesken, jonka takia palkkaan tehdään epäpätevyysalennus.

Määräaikaisuuden peruste: Kelpoisuuden puuttuminen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhde vahvistetaan ajalle 1.8.2023 - 31.7.2024, ellei muusta sovita palvelussuhdetta vahvistettaessa. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan ajalla 15.8.2023 - 24.5.2024. 

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen. Valittu henkilö on ollut Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala