§ 6 Tanssin sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2022-31.7.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

14.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämässä Kainuun musiikkiopistossa on ollut haettavana sisäisessä ja julkisessa haussa tanssin sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä. Määräaikaan 26.4.2022 klo 16.00 mennessä tehtävään tuli yksi hakemus. Tehtävää hakeneella ********* ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaista tehtävään vaadittua kelpoisuutta.

 

 

Päätös

********* palkataan tanssin virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2022-31.7.2023. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys, mutta tanssin ammattiopinnot ovat vielä kesken, jonka takia palkkaan tehdään epäpätevyysalennus.

Määräaikaisuuden peruste: Kelpoisuuden puuttuminen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhde vahvistetaan ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023, ellei muusta sovita palvelussuhdetta vahvistettaessa. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan ajalla 15.8.2022 - 26.5.2023. 

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen. Valittu henkilö on ollut Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala