§ 7 Stipendien myöntäminen Valto Pulkkisen stipendirahastosta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-615

Päätöspäivämäärä

8.12.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28

Valto Pulkkisen stipendirahaston säännöt

Kuvaus

Asianosainen: Kainuun musiikkiopiston harmonikansoiton oppilaat

Valto Pulkkisen stipendirahaston sääntöjen mukaan rahaston varoista voidaan myöntää lahjakkaille harmonikansoiton opiskelijoille stipendejä sekä avustuksia leireille ja mestarikursseille. Musiikkiopiston harmonikansoiton opettaja tai musiikkiopiston rehtorin määräämä henkilö tekee esityksen varojen käytöstä musiikkiopiston rehtorille.

Päätös

Kainuun musiikkiopiston harmonikansoiton opettaja Mauno Sarajärven esityksen perusteella päätän, että Kainuun musiikkiopistossa harmonikansoittoa opiskelevalle ********* myönnetään Valto Pulkkisen stipendirahastosta 20 euron suuruinen stipendi syyslukukaudella 2022.

 

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala