§ 8 Sivutoimisten tuntiopettajien palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2022-31.7.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

15.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

 

 

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämässä Kainuun musiikkiopistossa on ollut haettavana sisäisessä ja julkisessa haussa seuraavat sivutoimiset tuntiopettajan tehtävät:

- Kajaanin toimipaikassa trumpetinsoiton sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä

- Suomussalmen toimipaikassa huilunsoiton sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä

Määräaikaan 26.4.2022 klo 16.00 mennessä tehtäviin ei tullut hakemuksia.

 

 

Päätös

Kajaanin toimipaikka: ********* palkataan trumpetinsoiton virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023.

Suomussalmen toimipaikka: *********palkataan huilunsoiton virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023.

Molemmat henkilöt ovat antaneet rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainituissa tehtävissä. Kummallakaan suostumuksen antaneista ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaista kelpoisuutta.

Määräaikaisuuden peruste: Hakemuksia ei tullut, henkilöt ovat rehtorin pyynnöstä antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhteet vahvistetaan ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023, ellei muusta sovita palvelussuhdetta vahvistettaessa. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan ajalla 15.8.2022 - 26.5.2023. 

Lain 504/2002 mukaista rikosrekisteriotetta ei vaadita, koska palvelussuhteet jatkuvat yhtäjaksoisina. Valitut opettajat ovat olleet Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala