§ 4 Sivutoimisten tuntiopettajien palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2021- 31.7.2022

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-69

Päätöspäivämäärä

27.5.2021

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan lupa

 

 

Päätös

Kajaanin toimipiste: ********* palkataan trumpetinsoiton virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022.

Suomussalmen toimipiste: ********* palkataan huilunsoiton virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022.

********* ja ********* ovat antaneet rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainituissa tehtävissä. Kummallakaan suostumuksen antaneista ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaista kelpoisuutta.

Määräaikaisuuden peruste: Hakemuksia ei tullut, henkilöt ovat rehtorin pyynnöstä antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhteet vahvistetaan ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022, ellei muusta sovita palvelussuhdetta vahvistettaessa. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan ajalla 16.8.2021 - 31.5.2022. 

Lain 504/2002 mukaista rikosrekisteriotetta ei vaadita, koska palvelussuhteet jatkuvat yhtäjaksoisina. Valitut opettajat ovat olleet Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut